Företagsekonomi, Internationellt Management, 7,5 hp

Kursen behandlar olika aspekter av internationellt ledarskap som omvärldsanalys, planering i en global arena, organisation i internationella företag, arbete i mångkulturella företag, bemanning, styrning inom den internationella affärsverksamheten och olika kulturer i företagsvärlden.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2004

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2304