Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande, 7,5 hp

Kursen förbereder dig för framtida möten med företag som arbetar i en internationell miljö. Kursen tar ett perspektiv som fokuserar på kulturella och etiska aspekter av internationellt företagande. Utifrån detta perspektiv så studeras begrepp, teorier och modeller som rör internationell affärsverksamhet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2605

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2005