Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar chefskapet och ledarrollen med avseende på hur ledarskap uppstår och utvecklas och hur identitet och relationer påverkas för den som antar en ledarroll. Syftet med kursen är att bidra till en ökad förståelse för vilka färdigheter, roller och konflikter som förknippas med att bli chef eller ledare, samt ge en möjlighet för kursdeltagarna att utveckla sin förmåga till självreflektion i rollen som ledare.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2318