Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp

I denna kurs ligger tyngdpunkten på hur tjänster och integrerade helhetslösningar kan öka industriföretags långsiktiga konkurrenskraft. Kursen tar upp värdeskapande utifrån en tjänstelogik och jämför detta med en traditionell produktlogik. Tjänsteinnovation och tjänstebaserade affärsmodeller är två andra nyckelbegrepp och koncept i kursen. Utöver detta vidgar kursen perspektiven kring hållbarhet kopplat till tjänstelogik.

Övrigt: Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2011

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2311