Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik, 7,5 hp

Målen med kursen är att ge grundläggande förståelse av Logistik i Supply Chain (SC). Fokus i kursen är förståelse för:

- SCM och logistik i SC

- Transporter och transportsätt

- Order och lagerstyrning

- Finansiell analys av SC

- Miljöproblematiken i SC

- Informationsflöden och informationsteknologi.

Den inverkan som leveransstörningar, lagerplanering, placering av lager, ruttplanering och transportsätt har på transporter och distribution behandlas på kursen.


Övrigt:Kursen är innehållsmässigt överlappande med kursen Logistik A, Transport and Physical Distribution, 7,5 högskolepoäng och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2602

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2002