Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå, 15 hp

Kursens centrala tema är hur organisering fungerar, såväl internt som i det omgivande samhället, samt hur ledare kan lära sig att hantera den dynamik och komplexitet som organisering innebär. Avsikten med kursen är att bidra till en fördjupad kunskap om ledarskapets förutsättningar och utmaningar i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2614

Anmäl dig nu