Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå, 15 hp

Kursens centrala tema är makt och styrning i formella organisationer. Kursen inleds med en fördjupning i klassisk teknokratisk styrning som riktas mot beteenden och prestationer. Därefter följer en fördjupning i samtida forskning om socio-ideologisk styrning som riktas mot individens inre drivkrafter och identitet.
Avsikten med kursen är att skapa en förmåga att kritiskt reflektera kring styrningens möjligheter och begränsningar i moderna organisationer och hur olika former av styrning påverkas av och kan utformas i förhållande till olika intressen i organisationen.
Övrigt: viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2014

Anmäl dig nu