Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp

Kursen förbereder för kommande möten med olika typer av organisationer och ledarskap. Arbetslivet är i allt väsentligt organiserat genom olika organisationer. Organisationer kan ledas, fungera och agera på många olika sätt. I organisationer av idag är förändring och anpassning, inte minst till vår samtids globaliserade värld, nödvändigt för att överleva. Kursen är till för att öka kunskapen om olika sätt att leda, organisera och förändra verksamheter samt för att öka förståelsen av globaliseringens konsekvenser för ledning och organisering. Arbetssättet i kursen tränar och utvecklar förmågan att analysera och reflektera över de ledarskaps- och organisationsproblem som uppstår i praktikens värld.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2008

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2308

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2308