Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event, 7,5 hp

Hur marknadsförs utövare, föreningar och evenemang? Kursen handlar i synnerhet om marknadsföring i sportens värld, men diskuterar även i bredare mening marknadsföring av evenemang och profilerade individer eller sammanslutningar utanför idrotten - på såväl amatör- som professionell nivå.

Sport- och evenemangsindustrin har växt kraftigt de senaste decennierna och blivit betydelsefulla segment i västerländska ekonomier. Idag är många olika slags företag involverade i dessa - exempelvis eventföretag, agenturer, PR-bolag, "Idrotts-AB" och sponsorbolag.

Kursen behandlar segmentering, målgruppsanpassning och riktad kommunikation till olika intressenter i sport- och evenemangsindustrierna. Strategier för att bygga upp starka varumärken via relevanta marknadsföringskanaler behandlas också, liksom vad sponsring är och hur det kan användas för att ge ömsesidig vinning för både sponsorn och laget, individen eller evenemanget som sponsras.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2603

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2003

Anmäl dig nu