Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem inom området finans. Uppsatsarbetet inkluderar som regel också empirisk analys, studenterna rekommenderas därför att före uppsatsarbetet ha läst minst en termin statistik. Övrigt: Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.
Övrigt: Kursen överlappar med Företagsekonomi, avancerad nivå, Uppsats

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Företagsekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2014

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Företagsekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2312

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Företagsekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2314