Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå, 7,5 hp

För att hantera miljöfrågor i en organisation krävs förståelse för miljöproblem och deras konsekvenser samt verktyg för att hantera de interna styr- och förändringsprocesser som kan krävas för att bygga en hållbar organisation. Med utgångspunkt i hur företag kan och bör ta hänsyn till miljön syftar kursen till att ge ett förhållningssätt och verktyg för att leda en organisation mot hållbara mål. Du får också insikt i hur företag kan arbeta med standarder och ledningssystem för miljö och kvalitet. Företag medverkar i kursen med exempel och gästföreläsningar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2324