Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå, 7,5 hp

Hur formas och förändras strategier? Går strategi att styra? Och vem "styr" egentligen? I den här kursen går vi djupare in på strategiproblematiken och lyfter såväl klassiska som mer samtida perspektiv på strategi som återfinns både i teorin och i den mer managementinriktade litteraturen. Du kommer att få möjlighet till fördjupad förståelse för såväl omvärldsperspektivet där konkurrens - samarbete är i fokus som det mer interna med förändrings- och styrproblematik. Teorin har betydelse för att lösa praktiska problem och kopplingen mellan teori och praktik är därför central i kursen. För att kunna arbeta praktiskt med strategi i företag är det också viktigt att kunna värdera såväl teorier som samtida olika managementkoncept som lanseras och deras betydelse för praktisk tillämpning. Det är också viktigt att kunna göra kvalificerade bedömningar av praktiska problem med stöd av teori. Detta är något som du övas på i kursen.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2621

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2019