Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå, 7,5 hp

Strategisk företagsutveckling i praktiken tar fasta på de kunskaper du tillägnat dig i din utbildning och hur dessa kan appliceras på företagsproblem i praktiken. Under kursen lår du dig att ställa diagnos på ett verkligt företag, arbeta fram praktiska lösningar från teoretiska kunskaper, samt genomföra en konsekvensanalys av fattade beslut. Kursen ger dig möjlighet att testa teorier i praktiken samtidigt som du får en övning i den roll som möter en ledande befattningshavare i ett företag eller en företagskonsult. Du och dina medstudenter arbetar gruppvis med ett företag, analyserar och föreslår åtgärder, samt återkopplar till det aktuella företaget. Avsikten är att gå från det generella till det specifika, kunna se hur utbildningens olika delar är relaterade till varandra, koppla teori till praktik och samtidigt få praktisk träning i att förstå och föreslå lösningar på problem.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2617

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2016