Företagsekonomi, Supply Chain Management, 7,5 hp

Kursen börjar med en grundläggande introduktion till Supply Chain Management. Teman som diskuteras inkluderar flödesteorier, värdehöjande tjänster, prognoser och planering, beställning, transporter, lager och hantering. Kursen avslutas med att Supply Chain Management beaktas utifrån ett nätverkssynsätt.
Övrigt:Kursen har endast en föreläsning på campus, resterande föreläsningar presenteras via kommunikationsplattformen Blackboard.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2302