Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå, 22,5 hp

Syftet med kursen är att få djupgående kunskaper och färdigheter inom hållbarhetsområdet. Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenten aktivt deltar i och observerar det arbete som bedrivs på en hållbarhetsavdelning. Detta kan vara i näringslivet, organisationer eller offentlig sektor. En individuell praktikplan följs och en reflektionsuppgift som knyter an till praktiken utförs.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng, Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng, Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng och Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2018