Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå, 15 hp

Kunskap om hur kemikalier sprids i naturen är viktigt för riskbedömning av miljöföroreningar. I kursen studeras hur kemiska egenskaper hos organiska och oorganiska substanser styr deras fördelning i naturen, samt påverkan från yttre fysiska förhållanden som klimat och typ av källor, och miljökemiska processer i mark, sediment, vatten och luft. Kunskaper från biogeokemi, hydrologi, atmosfärskemi samt transportmodellering integreras för att ge en sammanhållen förståelse och lösning av miljökemiska problem.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi eller geovetenskap, alternativt biologi eller miljövetenskap där allmän respektive oorganisk kemi ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5636

Anmäl dig nu