Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå, 7,5 hp

Den kommersiella gastronomiska måltiden utanför hemmet spänner över ett brett fält med restauranger, hotell, street food, caféer, saluhallar food trucks etc. Innovationer inom denna sektor är i bred bemärkelse länkad till livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och den offentliga sektorns måltider som bedrivs både i offentlig och privat regi. Gastronomiska innovationer idag kan därför vara utgångspunkter för samhällsrelevanta utmaningar gällande t.ex. hälsa, hållbar och säkra måltider med relevans för hospitality industrin och andra kreativa samhällssektorer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i ett huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6004

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 90 hp i ett huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6304