Fysiologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för biologi och som vill fördjupa dina kunskaper inom fysiologi. I kursen behandlas organsystemens fysiologiska funktion hos människa och behandlar strukturell och funktionell organlära med inriktning mot organsystem och mekanismer för cirkulation, respiration, exkretion, nutrition och metabolism. Vidare ingår hormonell och nervös integration, sinnesorgan samt muskelfysiologi. I kursen ingår förutom föreläsningar och gruppövningar, laborativa moment samt ett projektarbete med fördjupning och träning av olika former av presentationsteknik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5609

Anmäl dig nu