Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

Fortsättningskursen i genusvetenskap har en samhällsvetenskaplig inriktning och syftar till att ge fördjupade kunskaper i ämnet. Kursen ger kunskap om vetenskapliga teorier och metoder och syftar till att fördjupa förmågan att analysera samhället ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1308

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1608