Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

Fortsättningskursen i genusvetenskap har en samhällsvetenskaplig inriktning och syftar till att ge fördjupade kunskaper i ämnet. Kursen ger kunskap om vetenskapliga teorier och metoder och syftar till att fördjupa förmågan att analysera samhället ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1605

Anmäl dig nu