Genusvetenskap, grundkurs, 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskap om centrala genusvetenskapliga begrepp och perspektiv. Fokus är på feministisk teori samt på tre nyckelområden: arbete och arbetsliv, sexualitet samt politik. Inledningsvis behandlas feministiska idétraditioner, inklusive kritisk mansforskning. Kursen behandlar nutida arbetslivets villkor: människors tillgång till den transnationella arbetsmarknaden, organisering av arbetet samt fördelning av hem- och annat oavlönat arbete ur ett genusperspektiv. Vi studerar hur sexualiteten formas av könade och intersektionella maktrelationer samt hur dessa ofta underordnar kvinnor normaliserar vissa sexuella praktiker och identiteter medan andra ses som avvikande. Avslutningsvis behandlas politikens domän och feministisk kritik av densamma, som vidgat synen på vad som förstås som politik. Här diskuteras jämställdhetspolitiken och dess framväxt, könsmärkningen av olika policyområden, politisk representation samt kvinnors organisering. Utbildningens mål är att stimulera studentens förmåga att självständigt och kritiskt söka och granska genusvetenskapliga texter samt utifrån dessa formulera sig och argumentera i tal och skrift.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1602

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1003

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1004