Grundläggande statistik, grundkurs, 15 hp

Kursen ger en introduktion till statistisk teori och metodik som används för att genomföra urvalsundersökningar och statistiska analyser av data för att kunna användas som beslutsunderlag. Genom kursen erhåller studenten en förståelse för nödvändiga förutsättningar för genomförandet av statistiska undersökningar och statistisk tolkning av analysresultat. Inom kursen behandlas bl.a. deskription, punkt- och intervallskattningar, hypotesprövning, analys av samband och sannolikhetsurval.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2645

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2051

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2042