Hållbar utveckling, 30 hp

Denna kurs behandlar hållbar utveckling från flera olika perspektiv. Genom ett tvärvetenskapligt upplägg analyseras såväl historisk utveckling som samtida praktisk tillämpning av begreppet. Hållbar utveckling är ett mångdimensionellt fenomen, och under kursen belyses ekologiska, politiska, ekonomiska, sociala och pedagogiska aspekter med utgångspunkt i aktuell forskning. Kursens senare del är mer praktiskt orienterad och inkluderar kritisk granskning av mål för hållbar utveckling på nationell, europeisk och internationell nivå. Organisationer från Sverige och andra delar av världen studeras utifrån dessa mål. Kursen avslutas med ett projektarbete som inkluderar analys av arbetet med hållbar utveckling bland kommuner, företag och frivilligorganisationer.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1666

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1657