Hälsoeffekter av miljöexponering, 5 hp

Kursen ger en översikt över människans exponering för miljögifter och andra yttre faktorer med påverkan på människors hälsa. Hälsoeffekter av miljöexponering och olika exponeringsvägar som kan leda till ohälsa, samt metoder för att karakterisera hälsoeffekter tas upp inom kursen. Dessa metoder inkluderar både en översikt över analytiska metoder, som behandling av data och bioinformatik som används inom området för analys av exposomet. Praktiska erfarenheter av exposomanalyser kommer också ges inom kursen. Dessutom behandlas utmaningar inom forskningsområdet exposomstudier, rörande effekter av miljöfaktorer och dess påverkan på människa.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt alternativt medicinskt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi, miljövetenskap, medicin alternativt biomedicin. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5359

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt alternativt medicinskt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi, miljövetenskap, medicin alternativt biomedicin. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5659