Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 hp

Kursen är riktad mot handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogram. Dess övergripande mål är att deltagarna utvecklar kunskaper om olika innebörder av ett pedagogiskt handledarskap. Genom litteraturstudier, studieuppgifter, bearbetning av de dokument som styr lärarutbildningen samt diskussioner i seminarieform ges utrymme till kunskaper om kommunikation och lärande i relation till handledning och handledaruppdraget. Vidare ges deltagarna möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning av studenters yrkeskompetenser, samt samtalets betydelse i mötet med den lärarstuderande.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1630

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1630