Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 hp

Kursen är riktad mot handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning. Dess övergripande mål är att deltagarna utvecklar kunskaper om vad ett pedagogiskt handledarskap kan innebära. Genom litteraturstudier, skriftliga och muntliga uppgifter och diskussioner i seminarieform tematiseras områden såsom betydelsen av relationsskapande i läraryrket och för handledaruppdraget, samtalets roll i mötet med den lärarstuderande och bedömning av studenters professionsutveckling. Kursen är delvis på distans med 3 digitala träffar och 2 campusförlagda träffar.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kusen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1648

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1642