Handledarutbildning för förskollärare och lärare II, 5 hp

Kursens vänder sig till dig som redan har läst en grundläggande VFU-handledarutbildning och nu vill fördjupa dina kunskaper på handledningens givande område. Målet är att du utvecklar fördjupade kunskaper om bedömningsprocesser vid VFU-handledning. Du ges möjligheter att analysera dina erfarenheter av handledande samtal och utmaningar i handledning genom diskussioner i seminarieform och workshops. Kursen fokuserar på betydelsen av kontinuerlig handledning för studenters professionsblivande under hela utbildningstiden.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Lärarexamen alternativt Förskollärarexamen samt ett års yrkeslivserfarenhet som lärare eller förskollärare på minst halvtid efter avlagd examen. Därutöver krävs kursen Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1649

Anmäl dig nu