Hedersrelaterat våld och förtryck, 7,5 hp

På denna kurs undersöker vi hedersrelaterat våld och förtryck, både som förkroppsligad erfarenhet och som stereotyp. Kursen hanterar det hedersrelaterade våldets och förtryckets olika uttryck och konsekvenser för individer, grupper och samhället i stort. En viktig fråga är vad samhällets olika aktörer inom det offentligas och civilsamhällets verksamheter på olika nivåer kan göra, både i det akuta och det långsiktiga arbetet med att ge utsatta stöd och skydd samt i det förebyggande arbetet. Kursen bygger på ett dynamiskt samspel mellan teori och praktik och vänder sig till dig som vill utveckla din yrkeskompetens och till dig som vill forska kring dessa frågor. Kursen bygger på digital undervisning med möjlighet till campusförlagda moment. Undervisningen genomförs genom digitala föreläsningar, workshops och seminarier samt skriftliga arbeten med schemalagda aktiviteter onsdagar mellan 09.00-12.00.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 90 högskolepoäng i annat beteendevetenskapligt område med successiv fördjupning där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3634