Historia, Perspektiv på Förintelsen, 7,5 hp

Det är nu över ett halvt sekel sedan nazisterna planlade och genomförde Förintelsen. Men samtidigt som vi kan tala om den som en historisk företeelse kan vi, som författaren och överlevaren Imre Kertész, se Auschwitz som en ständigt närvarande möjlighet i våra liv. Vi kan också, som historikern Raul Hilberg, ställa frågan i vilken mening Förintelsen var en unik företeelse eller ett folkmord som kan liknas vid andra. Det som hände har blivit en del av det kollektiva minnet och är fortfarande föremål för såväl avhandlingar och dokumentärer som romaner, dikter och spelfilmer. Genom begreppen förövare, offer och iakttagare utgår vi från ett aktörsperspektiv när vittnesmål uppmärksammas och problematiseras. Förutom vanliga vittnesmål kommer även den s.k. vittneslitteraturen att behandlas, där lägererfarenheter gestaltats i fiktionens form. Vi låter alltså en rad olika framställningssätt och genrer brytas mot varandra. Genom att kursen ges som ett samarbete mellan historiker och litteraturvetare blir perspektivet tvärvetenskapligt. Det öppnar för diskussioner om vad de skiftande uttryckssätten kan bidra med när gäller vår förståelse av Förintelsen – och vilka etiska dilemman som de kan ge upphov till.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1615

Anmäl dig nu