Hörselvetenskap, avancerad nivå, Personcentrering inom audiologisk rehabilitering, 7,5 hp

Personcentering har fått en alltmer framträndande roll inom hälso-och sjukvård. Denna kurs fokuserar på personcentrering inom audiologisk rehabilitering och vänder sig till dig som arbetar inom det audiologiska rehabiliteringsområdet. Kursen innehåller tre moment som behandlar såväl grundbegrepp och teorier som personcentrerad tillämpning. Dessa tre moment innefattar rehabiliteringsteori, e-hälsa och professionella samtal.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7315