Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion, 15 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om evidensbaserade effekter av fysisk aktivitet och matvanor på fysisk hälsa genom livets olika faser, vilket inkluderar cellulära och molekylära mekanismer genom vilka fysisk aktivitet och matvanor förebygger sjukdomsutveckling och främjar hälsa. Kursen täcker begreppsprinciper, design, samt metodologiska överväganden inom fältet nutritions- och fysisk aktivitetsepidemiologi, inkluderande metoder för bestämning och utvärdering av fysisk aktivitet och matvanor i olika populationer, samt teoretiska modeller för beteendeförändring i interventionsstudier.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, fysioterapi/sjukgymnastik, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, nutrition/näringslära, folkhälsovetenskap eller omvårdnadsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7624

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, fysioterapi/sjukgymnastik, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, nutrition/näringslära, folkhälsovetenskap eller omvårdnadsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7020