Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 hp

Kursen ger dig kunskaper om biologiska och medicinska aspekter med relevans för fysisk aktivitet och idrott. I kursen behandlas idrottens anatomi och biomekanik. Kursen ger också kunskaper om träningslära ur ett idrottsfysiologiskt perspektiv och en orientering inom idrottsmedicin.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7322

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7623