Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 hp

Kursen ger dig fortsatta kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion vid fysisk aktivitet och träning. I kursen ingår idrottens anatomi, träningslära (styrka, snabbhet, uthållighet och rörlighet), idrottsfysiologiska tester, vetenskaplig metod inom idrottsvetenskaplig forskning samt idrottsmedicin och rehabilitering. Genomgående varvas praktiska och teoretiska moment för att belysa olika idrottsrelaterade situationer och miljöer kopplat till tränarens/coachens olika roller. Under kursens gång används ett vetenskapligt förhållningssätt, där studenterna förväntas söka och läsa relevant forskning inom aktuellt område.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7623

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7019