Idrott, Friluftsliv, 7,5 hp

Syftet med kursen är att utveckla din förmåga att använda friluftsliv i skolan men även i andra sammanhang och för andra grupper i samhället. Det naturnära friluftslivet är centralt. Kursen syftar vidare till att utveckla din egen förmåga att ägna dig åt friluftsliv i olika former. En utgångspunkt i kursen är att kunskapande sker genom "kunskap i handling", vilket innebär ett innehåll som aktiverar och inbegriper hela människan. Grupprocesser och utmaningar i vid bemärkelse behandlas. Kursen sträcker sig över både en vinter- och barmarksperiod och stora delar av kursen är förlagd utomhus med flera övernattningar. Bland annat ingår en vistelse i fjällmiljö vintertid.
Övrigt: Kursen kräver grundläggande färdigheter i friluftsliv. Kursen är förenad med vissa kostnader.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7629

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7024