Idrott, grundkurs, inriktning träningslära, 30 hp

I denna grundkurs är utgångspunkten tränarens/coachens roll kopplat till utövandet av idrott och fysisk aktivitet. I kursen introduceras du till olika perspektiv och utmaningar kopplat till tränarrollen inom svensk idrott. Vidare studeras, utifrån idrottsfysiologiska grunder förutsättningar för och anpassningar till fysisk aktivitet, samt idrottspsykologiska perspektiv kring beteenden, motivation och kommunikation.

Under kursens gång introduceras du till ett vetenskapligt förhållningssätt, karaktäristiskt för studier på universitetsnivå. Genomgående varvas praktiska och teoretiska moment för att belysa olika idrottsrelaterade situationer och miljöer kopplat till tränarens/coachens roller.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A15)

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7620

Anmäl dig nu