Idrott, grundkurs, inriktning träningslära, 30 hp

I denna grundkurs är utgångspunkten tränarens/coachens roll kopplat till utövandet av idrott och fysisk aktivitet. I kursen introduceras du till olika perspektiv och utmaningar kopplat till tränarrollen inom svensk idrott, samt olika förutsättningar kopplat till att utöva fysisk aktivitet och träning.

Under kursens gång introduceras du till ett vetenskapligt förhållningssätt, karaktäristiskt för studier på universitetsnivå. Genomgående varvas praktiska och teoretiska moment för att belysa olika idrottsrelaterade situationer och miljöer kopplat till kunskaper och förmågor av betydelse för tränarens/coachens roller.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7621

Anmäl dig nu