Idrott, Idrottspsykologi och coaching, 30 hp

Kursen ger dig kunskaper kring idrottspsykologiska perspektiv kopplat till tränarens/coachens kommunikation med människor kring beteende och motivation vid fysisk aktivitet och träning. I kursen ingår ledarskap & coaching, idrottspsykologiska forskningsmetoder samt tillämpad idrottspsykologi inom prestationspsykologi och motions- och hälsopsykologi. Genomgående varvas praktiska och teoretiska moment för att belysa olika idrottsrelaterade situationer och miljöer kopplat till tränarens/coachens olika roller. Under kursens gång används ett vetenskapligt förhållningssätt, där studenterna förväntas söka och läsa relevant forskning inom aktuellt område.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7023

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7318