Idrott, Introduktion till sport management, 30 hp

Under kursen introduceras du till den svenska idrottskontexten, problem och utmaningar inom dagens idrott samt olika ämnesområden och perspektiv som är relevanta för en sport manager när den ska hantera dessa problem och utmaningar. Du introduceras även till vetenskaplighet och vad ett vetenskapligt förhållningssätt för en sport manager innebär.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A5)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7622

Anmäl dig nu