Idrott, Introduktion till sport management, 30 hp

Under kursen introduceras du till den svenska idrottskontexten, problem och utmaningar inom dagens idrott samt olika ämnesområden och perspektiv som är relevanta för en sport manager när den ska hantera dessa problem och utmaningar. Du introduceras även till vetenskaplighet och vad ett vetenskapligt förhållningssätt för en sport manager innebär.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7015

Anmäl dig nu