Idrott, kandidatkurs, 30 hp

Kursen syftar till att fördjupa din förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom idrottsämnet. Kursen ska vidare utveckla din förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Den vetenskapliga undersökningen (uppsatsen) kan ingå i en kandidatexamen och syftar till att visa att du tillgodogjort dig, förutom ämneskunskaper, ett vetenskapligt förhållningssätt och förmågan att förmedla kunskap på vetenskaplig nivå. Inriktningen på uppsatsen bestäms utifrån tidigare studier.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng och Idrott, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7013

Anmäl dig nu