Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Kursen ingår i Lärarlyftet och vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Kursen startar med en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas fysisk aktivitet och träningslära för yngre åldrar. Kursen fokuserar också lek, idrotter och olika rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Kursen behandlar vidare friluftsliv och utevistelse och du får utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursen ges som en kombination av distans och undervisning på campus (C/D). Undervisningen på campus sker vid tre tillfällen per termin, tre dagar per träff, totalt 18 dagar. Lärplattformen Blackboard kommer att användas som kommunikationsverktyg. Enstaka webbföreläsningar och lärmoment mellan campusträffarna förekommer.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7685