Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Kursen ger en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns fysiska och motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Slutligen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3. Dessutom krävs skolhuvudmannens godkännande.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Fyra träffar om fem dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7075

Anmäl dig nu