Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Kursen ingår i Lärarlyftet och vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursen ger en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns fysiska och motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Slutligen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Undervisningen på campus sker vid tre tillfällen per termin, totalt 20 dagar. Den första träffen är 5 dagar resterande campusträffar är tre dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7050

Anmäl dig nu