Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Kursen ingår i Lärarlyftet och vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursen startar med en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas fysisk aktivitet och träningslära för yngre åldrar. Kursen fokuserar också lek, idrotter och olika rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Kursen behandlar vidare friluftsliv och utevistelse och du får utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.
I kursen ingår också en fördjupning i idrottsdidaktik som tar upp centrala utmaningar med ämnet, metodik i rörelseaktiviteter för äldre barn, kroppsideal samt teorier om stress. Avslutningsvis behandlar träningslära och nutrition med fokus på äldre barn.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Behörighetsgivande lärarexamen

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursen ges som en kombination av distans och undervisning på campus (C/D). Efter en kursintroduktion som sker digitalt kommer undervisning på campus att ske vid tre tillfällen per termin, tre dagar per träff, totalt 27 dagar. Enstaka webbföreläsningar och lärmoment mellan campusträffarna förekommer.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7687

Anmäl dig nu