Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Kursen ingår i Lärarlyftet och vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursen startar med en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns fysiska och motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Du ges också möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet. I kursen ingår också en fördjupning i idrottsdidaktik som tar upp centrala utmaningar med ämnet, metodik i rörelseaktiviteter för äldre barn, kroppsideal samt teorier om stress. Avslutningsvis fokuserar träningslära och nutrition med fokus på äldre barn.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Behörighetsgivande lärarexamen

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Undervisningen på campus sker vid tre tillfällen per termin, totalt 30 dagar. Den första träffen är 5 dagar, den 7:e träffen är 4 dagar resterande campusträffar är tre dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7051

Anmäl dig nu