Immunologi, 7,5 hp

Kursen ger en översikt över immunologins grundläggande principer med avseende på både medfödd och förvärvad immunitet. Det inkluderar hur immunsystemet induceras och regleras, och hur olika komponenter i immunsystemet samverkar för att försvara kroppen mot patogener. Hur immundysfunktion är associerad med sjukdomar kommer också att behandlas. De praktiska övningarna kommer att bekanta studenterna med aktuella immunologiska metoder.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp i biologi där 15 hp cellbiologi och 7,5 hp fysiologi ingår. Samt ytterligare 30 hp i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5611

Anmäl dig nu