Infektionsmikrobiologi, 7,5 hp

Kursen omfattar biologin hos smittsamma mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och protozoer, samt hur de orsakar sjukdom. Miljöfaktorer som bidrar till uppkomsten och spridningen av infektionssjukdomar kommer att tas upp. Laborationer i kursen kommer att belysa aktuella diagnostiska metoder och behandlingsstrategier, såväl som deras begränsningar.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp i biologi där 15 hp cellbiologi och 7,5 hp fysiologi ingår. Samt ytterligare 30 hp i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5612

Anmäl dig nu