Informatik, Informationssäkerhetskultur i praktiken, grundkurs, 7,5 hp

Många av dagens cyberhot inom vår digitala värld beror på den mänskliga faktorn. Det är därför av avgörande betydelse att främja en stark informationssäkerhetskultur i organisationer. Denna kurs fokuserar på att förstå och hantera mänskliga aspekter av informationssäkerhet. Genom att lära dig hur människors beteenden påverkar informationssäkerheten och hur du kan främja positiva säkerhetsvanor, både som chef och anställd, kommer du att kunna bidra till att minska riskerna för dataintrång och säkerhetsincidenter. Kursen behandlar ämnen som informationssäkerhets- och organisationskultur, utveckling av kultur och säkerhetsmedvetenhet, mätning av kultur, samt informationssäkerhetspolicyer roll i arbetet med informationssäkerhetskultur. Efter avslutad kurs kommer du att vara rustad med verktyg och kunskap för att främja en säker kultur och minska sårbarheten för cyberhot inom din organisation.
Övrigt: De fem träffarna på kursen är digitala.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2629

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2626