Informatik, Introduktion till programmering i Python med hjälp av AI, grundkurs, 7,5 hp

Kursen riktar sig till den som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i programmering med det populära och mångsidiga programmeringsspråket Python. Förutom att detta språk anses vara ett lämpligt nybörjarspråk är kursens fokus vidare s.k. objektorienterad programmering vilket innebär att begrepp och lösningsmönster är relevanta även för många andra programmeringsspråk. Kursupplägget omfattar aktiv användning av olika AI-verktyg för att effektivisera och fördjupa studenternas lärande.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2628

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2625