Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om utveckling av IT-system. Målet är att du skall utveckla kunskap om systemutvecklingsarbete ur ett helhetsperspektiv och utbildningen fokuserar därmed på samspelet mellan människa, teknik och organisation. Kursen inleds med en introduktion till systemutvecklingsarbetet, studier av datorns uppbyggnad och funktionssätt och grunderna i vetenskapligt skrivande. Därefter får du lära dig hur man designar och konstruerar relationsbaserade databaser. Vidare studeras strukturerad och objektorienterad programmering innan kursen avslutas med ett större projekt. Det avslutande projektarbetet innebär en möjlighet att tillämpa och föra samman kursens övriga delar. Genomförd kurs ger tillräckliga kunskaper för att kunna utföra analys, design och realisering av ett mindre IT-baserat informationssystem.
Övrigt:Undervisning kan ske på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2624

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2027

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2023