Informatik, Professionell och akademisk kommunikation, avancerad nivå, 7,5 hp

Professionell och akademisk kommunikation handlar om att förmedla information till målgrupper som kan ha olika bakgrund och varierande behov av informationen. Kursen är utformad för att hjälpa studenten att utveckla kommunikationsförmågor som krävs för sin framtida karriär på olika arbetsplatser. Vidare omfattar kursen utbildning för att skriva vetenskapliga och professionella rapporter samt metoder för granskning av dessa typer av dokument. Studenterna kommer också att ha möjlighet att öva sina förmågor att kommunicera muntligt till både akademiska och icke-akademiska publik.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi eller 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2037

Anmäl dig nu