Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp

En organisations information är en av dess viktigaste tillgångar. Medan de tekniska och regulativa aspekterna av informationssäkerhet är viktiga är det erkänt att enbart dessa inte räcker för att skydda informationstillgångar i en organisation. Kursen behandlar sociala aspekter som påverkar medarbetarnas informationssäkerhetsbeteende, såsom motivation, värderingar, kultur och neutralisering. Kursen behandlar också metoder och verktyg, såsom medvetenhets- och revisionsprogram. Dessa metoder och verktyg kan användas för att förändra medarbetarnas informationssäkerhetsbeteende. Under kursen kommer studenterna arbeta med att identifiera potentiella orsaker till medarbetarnas informationssäkerhetsbeteende samt föreslå lämpliga sätt för att förändra dessa beteenden.
Övrigt: Teknisk kunskap är nödvändig.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2035

Anmäl dig nu