Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen systemutvecklingsprojekt tillämpas och utvecklas sedan tidigare förvärvade informatikkunskaper i ett längre projektarbete. Arbetet kan med fördel utföras i samarbete med externa aktörer (till exempel med dem i rollen som uppdragsgivare) men kan också drivas som ett utvecklingsprojekt initierat av studenten själv.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng och 45 högskolepoäng inom informatik på fortsättningsnivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2028

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng och 45 högskolepoäng inom informatik på fortsättningsnivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2324