Informatik, Teorier om informationssystem, avancerad nivå, 7,5 hp

En teori kan beskrivas som ett valt perspektiv som vi avsiktligt tillämpar som ett sätt att uppfatta och förstå världen som omger oss. Kursen omfattar vetenskapsfilosofi och dess huvudinriktningar samt centrala begrepp. En annan viktig aspekt är teorins roll för förståelse och utveckling av IT-artefakten, tillsammans med hur teori kan användas för förståelse och utveckling av informationssäkerhet och informationssäkerhetsforskning. Under kursen kommer vi att tillämpa ett socio-tekniskt perspektiv och socio-tekniska teorier eftersom ledning och styrning av informationssäkerhetshantering kräver både sociala och tekniska aspekter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2059

Anmäl dig nu