Informatik, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp

Kursen syftar till att utveckla avancerade färdigheter inom forskning och utredning. Studenterna kommer att fördjupa sina färdigheter i hur man utvecklar och kommunicerar kunskap inom sitt fördjupningsområde samt öka deras reflektionsgrad kring forskning och praktik inom informatikfältet. Kursen består av ett självständigt uppsatsarbete som utförs under en hel termin. Detta arbete innefattar tillämpning av teorier och metoder för att lösa ett vetenskapligt problem som har praktiskt relevans. Uppsatsen innefattar vanligtvis empirisk datainsamling och analys.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp alternativt Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2633

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Informatik, Kvalitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp alternativt Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2032