Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som ska läsa din tionde termin på ämneslärarprogrammet Musik och som vill utveckla och fördjupa dina instrumentala kunskaper.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare V, Gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Musikpedagogik för lärare III, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4606

Förkunskapskrav: Musik för lärare V, Gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Musikpedagogik för lärare III, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4007