Instrumentella analytiska metoder, 15 hp

Analytisk kemi har utvecklats till ett sofistikerat tillämpat område inom kemin som är beroende av modern apparatur och databehandling. Olika tekniker och metoder har utvecklats avsevärt under de senaste åren och används i betydande utsträckning både i kvalitativa och kvantitativa analyser. Kunskap om dessa tekniker och metoder är av stor vikt vid bland annat bedömning av miljöpåverkan, vid kriminaltekniska utredningar och i läkemedelsbranschen.

Kursen behandlar teori och användningar av olika instrumentella metoder, t.ex. XRF, NMR, IR, SEM. Dessutom ligger stor vikt på masspektrometriska analysatorer samt kopplade masspektrometriska tekniker såsom GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS, LC-MS/MS och ICP-MS. Vid sidan av masspektrometrisk detektion så tolkas också masspektrometriska data. I kursen ingår laborationer där olika spektroskopiska metoder och masspektrometriska tekniker tillämpas eller demonstreras. Kursen innehåller även speciering och kvalitetssäkring.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i kemi där Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng ingår. Samt ytterligare 15 högskolepoäng i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5641

Anmäl dig nu