Instrumentella analytiska metoder, 15 hp

Analytisk kemi har utvecklats till ett sofistikerat tillämpat område inom kemin som är beroende av modern apparatur och databehandling. Masspektrometriska tekniker och metoder har utvecklats avsevärt under de senaste åren och används i betydande utsträckning både i kvalitativa och kvantitativa analyser. Kunskap om dessa tekniker och metoder är av stor vikt vid bland annat bedömning av miljöpåverkan, vid kriminaltekniska utredningar och i läkemedelsbranschen.

Kursen behandlar teori om olika masspektrometriska analysatorer och kopplade masspektrometriska tekniker såsom GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS, LC-MS/MS och ICP-MS. Vid sidan av masspektrometrisk detektion så läggs stor vikt på tolkning av masspektrometriska data. I kursen ingår laborationer där olika masspektrometriska tekniker tillämpas även speciering och kvalitetssäkring behandlas. Efter avslutad kurs kan du tillämpa olika masspektrometriska tekniker och metoder och tolka masspektrometriska data.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i kemi där Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng ingår. Samt ytterligare 15 högskolepoäng i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5339