Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 hp

Introduktion till analysvetenskap och forensik ger en överblick av fysikaliska, organiska, oorganiska samt biokemiska mätningar som kan ingå i forensiskt arbete för att identifiera molekyler och atomer. Kursen introducerar den vetenskapliga arbetsgången från provtagning till resultatpresentation, laborationsarbete och säkerhet, samt skriftlig framställning och användning av vetenskapliga databaser.
Dessutom ges en överblick över de delar av matematik och fysik som behövs inom analysvetenskap.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5632

Anmäl dig nu