Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 hp

Introduktion till analysvetenskap och forensik ger en överblick av fysikaliska, organiska, oorganiska samt biokemiska mätningar som kan ingå i forensiskt arbete för att identifiera molekyler och atomer. Kursen introducerar den vetenskapliga arbetsgången från provtagning till resultatpresentation laborationsarbete och säkerhet, samt skriftlig framställning och användning av vetenskapliga databaser.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C (områdesbehörighet 12)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5618

Anmäl dig nu